Separatory

Mall – Systemy Separacji

Separatory to urządzenia przeznaczone do podczyszczania ścieków przemysłowych, których zawartością są oleje mineralne, benzyna, olej napędowy, czy oleje i tłuszcze roślinne. Zadaniem separatora jak sama nazwa wskazuje jest oddzielanie  wyżej wymienionych substancji ropopochodnych od pozostałych ścieków czy wody oraz uniemożliwienie ich przedostania się do systemów kanalizacji miejskiej oraz zbiorników wodnych.

Obowiązkowi zastosowania tego typu urządzeń podlegają wszystkie przedsiębiorstwa, w których tego rodzaju substancje występują.

separatory tłuszczu

Separatory benzynowe i koalescencyjne

Separatory tłuszczu

Plik został dodany.