Zbiorniki przeciwpożarowe

Zbiorniki przeciwpożarowe

Zbiorniki przeciwpożarowe firmy Mall  wykonane są z prefabrykowanych żelbetowych elementów. Elementy wykonane z betonu klasy C 45/55 wodoszczelnego, klasa ekspozycji XC4/XA1, według DIN 1045-1, DIN 4281, PN EN 206. Klasa betonu sprawdzona wg DIN 1045-3, ograniczenia powstawania rys zgodnie ze statyką typową < 0,25 m.

Elementy zbiornika przeciwpożarowego są produkowane w zakładzie prefabrykacji producenta i dostarczane na budowę przy pomocy samochodów niskopodwoziowych.

Zbiorniki ppoż składa się z dwóch elementów dolnych które stanowią początek i koniec zbiornika. W zależności od wielkości zbiornika pomiędzy tymi elementami instaluje się elementy środkowe, tzw. U-profile o wysokości 2,50 m. Finalnym elementem komory przeciwpożarowej są pokrywy żelbetowe. Grubość ścian i dna zbiornika 200 mm, grubość pokrywy 300 mm.
Poszczególne elementy zbiornika ppoż są wyposażone w kotwy stalowe oraz specjalne gniazda montażowe z markami stalowymi. W celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymałość konstrukcji zbiornika, połączenia śrubowe, za pomocą których są łączone poszczególne elementy zbiornika zabezpiecza się przed korozją.  Szczelne połączenia poszczególnych elementów zbiornika uzyskuje się dzięki elastomerowej uszczelce oraz dodatkowo w niektórych miejscach stosowana jest specjalistyczna masa uszczelniająca.

Zbiorniki przeciwpożarowe

Plik został dodany.