Separator Euroliner CI

Separator Euroliner CI

Separatory Euroliner CI są urządzeniami służącymi do usuwania ze ścieków zawartych w nich olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz zawiesin przed wprowadzeniem ścieków do sieci kanalizacyjnej. Oczyszczanie ścieków następuje w wyniku sedymentacji i flotacji.

Zbiornik separatora w kształcie cylindra o przekroju kołowym wyposażony jest w deflektor dopływu i zasyfonowany wylot. Komora sedymentacyjna stanowi integralną całość z komorą flotacyjną. Zanieczyszczenia ścieków zostają zatrzymane w dolnej części zbiornika w postaci osadu oraz na powierzchni ścieków w postaci wyflotowanego oleju części pływających. Powierzchnia wewnętrzna zbiornika separatora jest odporna na działanie korozyjne oczyszczanych ścieków.

Separator tłuszczu Euroliner CI

euroliner ci

Plik został dodany.