Separator Eurolizer Plus PE

Eurolizer Plus PE

Separator koalescencyjny EUROLIZER PLUS PE jest przeznaczony do oddzielania zawiesin i substancji ropopochodnych olejowych zawartych w ściekach deszczowych i roztopowych oraz technologicznych. Oczyszczanie ścieków następuje w wyniku grawitacyjnej sedymentacji zawiesin oraz flotacji substancji olejowych wspomaganych procesem koalescencji drobnych cząstek.

EUROLIZER PLUS PE dzięki dwufazowemu działaniu (grawitacyjno-sedymentacyjnym i koalescencyjny) jest wysokosprawnym separatorem substancji ropopochodnych. Separator EUROLIZER PLUS PE zgodnie z PN-EN 858 – 2 jest separatorem zaliczanym do klasy I zgodnie z PN-EN 858-2.

Separator koalescencyjny EUROLIZER PLUS PE jest przeznaczony do stosowania w instalacjach gdzie wymagany jest wysoki stopień oczyszczania wraz z zabezpieczeniem odbiorników przed skażeniem – automatyczne zamkniecie działa jako śluza w sytuacjach awaryjnych – w instalacjach z terenów stacji paliw, myjni samochodowych, myjni technologicznych, parkingów, zakładów magazynowania i przeładunku paliw, jak również w przypadku stosowania na terenie Natura 2000.

euroliner plus pe

Plik został dodany.