Osadniki

Osadnik

Osadniki Mall przeznaczone są do gromadzenia zawiesin i substancji ropopochodnych olejowych zawartych w ściekach deszczowych i roztopowych oraz technologicznych. Oczyszczanie ścieków następuje w wyniku grawitacyjnej sedymentacji zawiesin oraz flotacji substancji olejowych wspomaganych procesem koalescencji drobnych cząstek.

osadniki mall

Osadniki - Produkty

Plik został dodany.