Separatory tłuszczu

Separatory tłuszczu

Separatory tłuszczów i olejów roślinnych oraz zwierzęcych produkowane są wg PN EN 1825. Układy separacji składają się, patrząc w kierunku przepływu, z następujących elementów funkcyjnych: osadnik, separator tłuszczu i studzienka pomiarowa.

W osadniku następuje sedymentacja części stałych. Z kolei w separatorze oleje i tłuszcze ze względu na mniejszy ciężar właściwy od wody unoszą się na jej powierzchni i tworzą tam pływającą warstwę tłuszczu. Podłączona za separatorem studzienka pomiarowa służy do poboru reprezentatywnej próbki ze strumienia wody, z ustaloną częstotliwością.

Separatory tłuszczów i oleju produkowane są w zbiornikach betonowych ( do zabudowy podziemnej), w zbiornikach z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej ( do zabudowy wolnostojącej na zapytanie).

separator cieczy

Separatory tłuszczu - Produkty