Separatory tłuszczu

Separatory tłuszczu

Separatory tłuszczów i olejów roślinnych oraz zwierzęcych produkowane są wg normy PN EN 1825. Układy separacji składają się, patrząc w kierunku przepływu, z następujących elementów funkcyjnych: osadnik, separator tłuszczu i studzienka pomiarowa.

W osadniku następuje sedymentacja części stałych. Z kolei w separatorze oleje i tłuszcze ze względu na mniejszy ciężar właściwy od wody unoszą się na jej powierzchni i tworzą tam pływającą warstwę tłuszczu. Podłączona za separatorem studzienka pomiarowa służy do poboru reprezentatywnej próbki ze strumienia wody, z ustaloną częstotliwością.

Separatory tłuszczu i oleju produkowane są na bazie zbiorników betonowych, prefabrykowanych (do zabudowy podziemnej). Oferujemy również separatory w zbiornikach z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej (do zabudowy wolnostojącej).

separatory tłuszczu

Separatory tłuszczu - Produkty

Plik został dodany.