Separatory benzynowe i koalescencyjne

Separatory benzynowe i koalescencyjne

Biorąc pod uwagę kierunek przepływu ścieków oraz zastosowanie, separatory cieczy lekkich według PN EN 858-1+2 podzielone są na następujące urządzenia: osadnik, separator benzynowy/olejowy, separator koalescencyjny, zbiornik pobierania prób.

W separatorach olejowych/benzynowych substancje ropopochodne oddzielane są od wody (ścieków) i gromadzone na powierzchni tworząc pływającą warstwę oleju, którą w odpowiednim czasie trzeba usunąć. Przed separatorem zastosować należy osadnik, którego zadaniem jest przechwytywanie i przetrzymywanie substancji stałych takich jak piasek czy szlam.

separatory tłuszczu

Separatory benzynowe i koalescencyjne - Produkty

Plik został dodany.