Compact

Osadnik Compact

Osadnik COMPACT SF jest przeznaczony do gromadzenia zawiesin i substancji ropopochodnych olejowych zawartych w ściekach deszczowych i roztopowych oraz technologicznych. Oczyszczanie ścieków następuje w wyniku grawitacyjnej sedymentacji zawiesin oraz flotacji substancji olejowych wspomaganych procesem koalescencji drobnych cząstek.

COMPACT SF jest przeznaczony do stosowania przed separatorem, w instalacjach gdzie wymagany jest wysoki stopień oczyszczania wraz z zabezpieczeniem odbiorników przed skażeniem – w instalacjach z terenów stacji paliw, myjni samochodowych, myjni technologicznych, parkingów, zakładów magazynowania i przeładunku paliw, jak również w przypadku stosowania na terenie Natura 2000.

osadniki mall

Plik został dodany.