Zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystywanie wód opadowych

Zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystywanie wód opadowych

W ofercie firmy mall posiadamy kilka rozwiązań służących do magazynowania i wykorzystywania wody deszczowej.

Fontanna ogrodowa S i L w zbiorniku żelbetowym

Fontana S jest centralnym punktem poboru wody służącym do nawadniania zielonych powierzchni przy użyciu deszczówki. Deszczówka ze zbiornika na wodę (np. zbiornik na deszczówkę) jest pompowana przy pomocy pompy głębinowej do punktu poboru wody.

Studnia filtracyjna FS

Studnia filtracyjna FS to okrągły zbiornik żelbetowy o monolitycznej konstrukcji ze zintegrowanym elementem filtracyjnym typ A wg DIN 1989-2. Zbiornik zabezpieczony jest płytą pokrywająca studnię o klasie przejezdności B 125 kN. Dodatkowym wyposażeniem jest zestaw dopływowy i odpływowy ze zintegrowanym odciążeniem i osobnym opcjonalnym przelewem awaryjnym.

Centrum wody opadowej

Centrum wody opadowej Tano L to kompaktowe, niezawodne w działaniu urządzenie przeznaczonego do komfortowego korzystania z wody opadowej w budynkach wielorodzinnych i obiektach przemysłowych. Instalacja składająca się z dwóch pomp, włącznie ze zintegrowanym z urządzeniem, dostosowanym do potrzeb dodatkowym zasilaniem wody pitnej oraz z wytrzymałymi osłonami o wysokiej jakości. Ponieważ obie pompy działają naprzemiennie, a w razie potrzeby podłączane są w sposób kaskadowy urządzenie gwarantuje stały dopływ wody deszczowej.

Przemysłowe centrum zagospodarowania wody deszczowej

Dla przemysłu i miejsc gdzie wymagane jest duże zapotrzebowanie na wodę deszczową. Zalecamy wykorzystanie  centrum zagospodarowania wody deszczowej Monsun XL firmy Mall. Zbiorniki wody deszczowej z prefabrykatów betonowych mogą być dostarczane z kompletnym sterowaniem i techniką pompowania.

Zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystywanie wód opadowych - Produkty

Plik został dodany.