Zbiornik retencyjny P119

ZBIORNIK RETENCYJNY P119

Właściwości użytkowe zbiornika retencyjnego Mall P119

Zbiornik retencyjny P119 zapewnia magazynowanie wody w okresach jej nadmiaru i wykorzystanie jej w innym okresie.

Wymiary i wielkości zbiornika retencyjnego

 • długość zbiornika: 7,50 m
 • szerokość zbiornika: 6,00 m
 • wysokość wewnętrzna zbiornika: 3,00 m
 • wysokość całkowita z pokrywą: 3,50 m
 • pojemność użytkowa: 119,00 m3
zbiornik retencyjny p119

Rozwiązania Techniczne

Zbiornik retencyjny Mall Typ P119 wykonany jako zbiornik prefabrykowany z żelbetowych elementów z betonu klasy C 45/55 wodoszczelnego, klasa ekspozycji XC4/XA1, według DIN 1045-1, DIN 4281, PN EN 206. Klasa betonu 2 sprawdzona wg DIN 1045-3, ograniczenia powstawania rys zgodnie ze statyką typową < 0,25 m.

Elementy zbiornika są produkowane w zakładzie prefabrykacji producenta i dostarczane na budowę przy pomocy samochodów niskopodwoziowych. Komora retencyjna składa się z elementów:

 • 2 elementów półokrągłych (element dolny) wysokości zewnętrznej … m, stanowiących początek i koniec zbiornika,
 • 1 elementu środkowego tzw. U-profilu 2,50 m, wysokości zewnętrznej … m,
 • 3 sztuk odpowiednich płyt pokrywowych.

Grubość ścian i dna zbiornika 200 mm, grubość pokrywy 300 mm. Poszczególne elementy zbiornika retencyjnego są wyposażone w kotwy stalowe oraz specjalne gniazda montażowe z markami stalowymi wszystkie stalowe elementy połączeń są zabezpieczone przed korozją. Wytrzymałość konstrukcji zapewniają połączenia śrubowe, za pomocą których są łączone poszczególne elementy zbiornika. Szczelne połączenia poszczególnych elementów zbiornika uzyskuje się dzięki elastomerowej uszczelce oraz dodatkowo w niektórych miejscach za pomocą specjalistycznych mas uszczelniających.

komora retencyjna

Przygotowanie wykopu

Wykop pod zbiornik należy sprawdzić pod względem wymiarów, a także odpowiednio zniwelować i wypoziomować. Przy przeciętnych warunkach gruntowych, podłoże pod zbiornik należy zagęścić poprzez wykonanie warstwy nośnej co najmniej 30 cm. Warstwę nośną wykonać jako warstwę 25 cm pospółki oraz warstwę górną 5 cm grysu lub piasku 0,4 mm. Opisany współczynnik Proctora powinien osiągać 1,0 dla obliczeń statycznych zgodnie z załączonym rysunkiem. W przypadku innych warunków gruntowych, podłoże pod zbiornik retencyjny należy zaprojektować indywidualnie z uwzględnieniem 5 cm warstwy górnej grysu lub piasku 0,4 mm. Wykonanie wykopu powinno opowiadać obowiązującym przepisom. Wykop na czas montażu musi być odwodniony.

zbiornik retencyjny posadowienie

Opis montażu komory retencyjnej

Montaż komory retencyjnej w wykopie odbywa się przy pomocy dźwigu samojezdnego nie mniejszego niż 160 ton. Poszczególne elementy zbiornika są montowane w wykopie bezpośrednio z samochodów niskopodwoziowych lub z miejsca wcześniejszego rozładunku. Poszczególne elementy zbiornika po dostarczeniu do wykopu, są ze sobą łączone przy pomocy systemu specjalistycznych śrub. Na styku ścian łączonych elementów, znajduje się elastomerowa uszczelka zapewniająca szczelność zbiornika. W analogiczny sposób odbywa się montaż płyt pokrywowych. Montaż zbiornika nie może odbywać się gdy w wykopie znajduje się woda gruntowa lub deszczowa. Montaż jest wykonywany przez specjalistyczną ekipę firmy Mall.

Roboty wykończeniowe

Poziome i pionowe połączenia płyt pokrywowych w celu dodatkowego zabezpieczenia przed dostępem wody gruntowej należy dodatkowo zabezpieczyć specjalną masą uszczelniającą. W celu zabezpieczenia przed korozją śrub łączących gniazda montażowe, znajdujące się wewnątrz zbiornika muszą zostać zaślepione specjalnymi kostkami betonowymi i wodoszczelną zaprawą. W celu możliwości dokonania rewizji zbiornika, przewidziano wykonanie 2 otworów włazowych D 1000/400 mm wraz z nadbudowami.

Zbiornik retencyjny – Wyposażenie

Komora retencyjna wyposażona jest w:

 • wyprowadzony ponad powierzchnię terenu, rurę wentylacyjną DN 100 ze stali nierdzewnej,
 • tabliczkę informacyjną,
 • 2 drabinki włazowe ze stali nierdzewnej
 • odpowiednie otwory wlotowe i wylotowe.

Plik został dodany.