Zbiornik przeciwpożarowy P119

ZBIORNIK PRZECIWPOŻAROWY P119

Właściwości użytkowe zbiornika retencyjnego Mall P119

Zbiornik przeciwpożarowy służy do magazynowania wody, zapewnia dostęp do wody gaśniczej w przypadku wystąpienia pożaru.

Wymiary i wielkości zbiornika retencyjnego

  • długość zbiornika: 7,50 m
  • szerokość zbiornika: 6,00 m
  • wysokość wewnętrzna zbiornika: 3,00 m
  • wysokość całkowita z pokrywą: 3,50 m
  • pojemność użytkowa: 119,00 m3
komora p.poż, zbiornik przeciwpożarowy

Rozwiązania Techniczne

Zbiornik przeciwpożarowy Mall Typ P119 wykonany jako zbiornik prefabrykowany z żelbetowych elementów z betonu klasy C 45/55 wodoszczelnego, klasa ekspozycji XC4/XA1, według DIN 1045-1, DIN 4281, PN EN 206. Klasa betonu sprawdzona wg DIN 1045-3, ograniczenia powstawania rys zgodnie ze statyką typową < 0,25 m.

Elementy zbiornika p.poż są produkowane w zakładzie prefabrykacji producenta i dostarczane na budowę przy pomocy samochodów niskopodwoziowych. Komora przeciwpożarowa składa się z elementów dolnych tzn. 2 elementów półokrągłych wysokości zewnętrznej …m, stanowiących początek i koniec zbiornika, jednego elementu środkowego tzw. U-profilu 2,50 m, wysokości zewnętrznej …m oraz trzech sztuk odpowiednich płyt pokrywowych. Grubość ścian i dna zbiornika 200 mm, grubość pokrywy 300 mm.

Poszczególne elementy zbiornika przeciwpożarowego są wyposażone w kotwy stalowe oraz specjalne gniazda montażowe z markami stalowymi. Wszystkie stalowe elementy połączeń są zabezpieczone przed korozją. Wytrzymałość konstrukcji zapewniają połączenia śrubowe, za pomocą których są łączone poszczególne elementy zbiornika ppoż. Szczelne połączenia poszczególnych elementów zbiornika uzyskuje się dzięki elastomerowej uszczelce oraz dodatkowo w niektórych miejscach za pomocą specjalistycznych mas uszczelniających.

zbiornik przeciwpożarowy

Przygotowanie wykopu dla posadowienia zbiornika

Wykop pod zbiornik należy sprawdzić pod względem wymiarów, a także odpowiednio zniwelować i wypoziomować teren. Przy przeciętnych warunkach gruntowych, podłoże pod zbiornik należy zagęścić poprzez wykonanie warstwy nośnej co najmniej 30 cm. Warstwę nośną wykonać z 25 cm pospółki oraz warstwę górną z 5 cm grysu lub piasku 0,4 mm. Opisany współczynnik Proctora powinien osiągać 1,0 dla obliczeń statycznych zgodnie z załączonym rysunkiem. W przypadku innych warunków gruntowych, podłoże pod zbiornik należy zaprojektować indywidualnie z uwzględnieniem 5 cm warstwy górnej grysu lub piasku 0,4 mm. Wykonanie wykopu powinno opowiadać obowiązującym przepisom. Wykop na czas montażu musi być zabezpieczony przed zalaniem.

zbiornik retencyjny posadowienie

Komora ppoż opis montażu

Montaż zbiornika przeciwpożarowego w wykopie odbywa się przy pomocy dźwigu samojezdnego nie mniejszego niż 160 ton. Poszczególne elementy zbiornika są montowane w wykopie bezpośrednio z samochodów niskopodwoziowych lub z miejsca wcześniejszego rozładunku fragmentów zbiornika. Poszczególne elementy zbiornika ppoż po dostarczeniu do wykopu, są ze sobą łączone przy pomocy systemu specjalistycznych śrub. Na styku ścian łączonych elementów, znajduje się elastomerowa uszczelka zapewniająca szczelność zbiornika. W analogiczny sposób odbywa się montaż płyt pokrywowych. Montaż zbiornika nie może odbywać się gdy w wykopie znajduje się woda gruntowa lub deszczowa. Montaż jest wykonywany przez specjalistyczną ekipę Mall Polska Sp. z o.o.

Roboty wykończeniowe

Poziome i pionowe połączenia płyt pokrywowych w celu dodatkowego zabezpieczenia przed dostępem wody gruntowej należy dodatkowo zabezpieczyć specjalną masą uszczelniającą. W celu zabezpieczenia przed korozją śrub łączących gniazda montażowe, znajdujące się wewnątrz zbiornika muszą one zostać zaślepione specjalnymi kostkami betonowymi i wodoszczelną zaprawą. W celu możliwości dokonania rewizji zbiornika, przewidziano wykonanie dwóch otworów włazowych D1000/400 mm wraz z nadbudowami.

Wyposażenie komory przeciwpożarowej

Zbiornik ppoż jest wyposażony w:

  • króciec ssący DN 125 ze stali nierdzewnej dla wozu strażackiego, wyprowadzony ponad powierzchnię terenu,
  • rurę wentylacyjną DN 100 ze stali nierdzewnej,
  • tabliczkę informacyjną,
  • dwie drabinki włazowe ze stali nierdzewnej,
  • odpowiednie otwory wlotowe i wylotowe.

Plik został dodany.