Fontanna w zbiorniku żelbetowym

ZESTAW DO OGRODU FONTANA W ZBIORNIKU ŻELBETOWYM

Urządzenie Fontana S jest centralnym punktem poboru wody służącym do nawadniania zielonych powierzchni przy użyciu deszczówki. Deszczówka ze zbiornika na wodę (np. zbiornik na deszczówkę Mall) jest pompowana przy pomocy pompy głębinowej (opcjonalna pompa głębinowa Mall Fontana S) do punktu poboru Fontana S. Punkt poboru Fontana S jest wyposażony w złączkę Gardena (męska), którą można zamykać przy pomocy wbudowanego zaworu odcinającego.

Elementy prefabrykowane z żelbetu, jakość betonu C 35/45 wg DIN 1045-1 lub DIN EN 206. Kontrolowana we własnym zakresie i przez obce podmioty dokładność pomiarowa wg DIN 4034.

Urządzenie należy instalować zgodnie z aktualnym stanem techniki. W szczególności należy stosować się do takich regulacji technicznych, jak DIN 1988 i DIN 1986!

Użytkownik urządzenia jest odpowiedzialny za:

  • jego prawidłową instalację,
  • zabezpieczenie go przed zagrożeniami wynikającymi z nieprawidłowego użytkowania.

Urządzenie Fontana S jest dopuszczone do pracy:

  • jako punkt poboru deszczówki ze zbiornika na deszczówkę (np. zbiornik na deszczówkę Mall),
  • przy temperaturze wody wynoszącej maks. 35° C,
  • w strefach zamieszkania, handlu i przemysłu oraz w małych zakładach.
zbiornik na deszczówkę

Zbiornik na deszczówkę

Zbiorniki na wodę firmy Mall są dostępne w pojemnościach od 1000 do 22400 litrów w wersji z litego betonu.

Zbiornik na deszczówkę firmy Mall to betonowa technologia charakteryzująca się najwyższą perfekcją. Bezspoinowe żelbetowe zbiorniki są wykonane z jednego odlewu, co gwarantuje absolutną wodoszczelność i stabilność formy.

  • Żaden inny materiał nie nadaje się tak do budowania konstrukcji podziemnych i ziemnych, jak beton.
  • Zgodnie z normami okres używalności betonu wynosi przynajmniej 50 lat.

Systemy filtrujące dzieli się na systemy z oddzielnymi odpływami dla zanieczyszczeń i pozostałej wody (np. filtr szczelinowy firmy Mall) oraz systemy z separowaniem zanieczyszczeń bez strat wody (np. filtr ogrodowy i kosz filtracyjny firmy Mall). Decydującym czynnikiem przy wyborze filtra jest poza tym wielkość podłączonej powierzchni dachu oraz wymagana dokładność filtrowania. Zaprojektowane przez firmę Mall systemy filtrujące są naturalnie zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami techniki, np. normą DIN 1989. Można je wyjmować i są łatwe w czyszczeniu.

Plik został dodany.