Neutra Clear

Obiegi zamknięte w myjniach – NeutraClear

NEUTRAclear NEUTRAclear

Biologiczno-mechaniczna instalacja do oczyszczania popłuczyn NeutraClear Biologiczna, obiegowa instalacja do oczyszczania popłuczyn (zgodnie z zezwoleniem nadzoru budowlanego Z-83.4-6)

 • zaawansowane mechaniczno
 • biologiczne oczyszczanie ścieków dla przedsiębiorstw odprowadzających ścieki bezpośrednio oraz pośrednio,
 • oczyszczanie popłuczyn samochodowych myjni bramowych,
 • myjni samoczynnych i myjni dla pojazdów użytkowych.

O następujących cechach technicznych:

 • prefabrykowany element budowlany o kontrolowanej jakości z wodoszczelnego, monolitycznego żelbetonu C35/45 (B45) zgodnie z DIN 4281, ze sprawdzoną dla tego typu statyką, do montażu w ziemi.
 • wbudowane przez producenta, trwałe uszczelki wargowe typu Forsheda (jakość NBR-olejoodporne), pasujące do rur z tworzyw sztucznych (np. PE-HD, PP, PCV), umożliwiające przegubowe przyłącze rurowe
 • dostępne również inne typy przyłącza.
 • dwuwarstwowy filtr nałożony na żelbetowy ruszt belkowy
 • zasada działania w swobodnym lustrze wody, bez pompowania
 • pompa mamutowa i wirówka sedymentacyjna do pobierania filtratu, flotatu i nadwyżki biomasy
 • kręgi nadbudowy zgodne z DIN 4034, część 1, łączone na uszczelkę samosmarowaną z pierścieniem ślizgowym i pierścieniem przenoszenia obciążenia, dla głębokości dopływu o rozmiarze T, mierzonej od górnej krawędzi terenu do dna rury dopływu
 • pokrywa zgodna z DIN EN 124 i DIN 1229.
 • sprężarka bocznokanałowa z dystrybutorem i szafą sterowniczą, zamontowana przez producenta w odpornej na działanie warunków atmosferycznych betonowej skrzyni na urządzenia, z zamykanymi drzwiami stalowymi lub ustawiona w pomieszczeniu technicznym.
 • ogólne zezwolenie nadzoru budowlanego Z-83.4-6.

Dostawa i osadzenie w przygotowanym wykopie.

Opcja:

 • urządzenie do odwadniania mułu ze studzienką zbiorczą odwadniającą w osadniku, pompą tłoczącą i kontenerem do odwadniania mułu o pojemności cm³;
 • instalacja do użytkowania wody deszczowej ze zbiornikiem deszczówki o pojemności m³ i monolitycznej budowie, pompą zasilającą, przełącznikiem pływakowym i sterowaniem;
 • naziemny odbieralnik wody użytkowej z zasilaniem w świeżą wodę;
 • sterowana za pomocą mikroprocesorów kontrola / regulacja przewodnictwa;
 • wersja techniczna do ustawienia w suterenie;
 • użytkowanie piwniczne;
 • wodomierz do mierzenia popłuczyn dla oznaczenia ilości zaoszczędzonej wody świeżej;

Uruchomienie:

 • uruchomienie instalacji do oczyszczania wody i szkolenie użytkownika. Użytkownik jest instruowany w zakresie działania instalacji oraz koniecznych czynności nadzorczych i konserwacyjnych.

Umowa o konserwację:

 • konserwacja instalacji do oczyszczania wody co pół roku przez serwis producenta.

Uwagi:

 • należy osobno rozpisać dojazd i miejsce ustawienia pojazdu dźwigowego;
 • należy oddelegować pracownika pomocniczego do osadzania;
 • prace ziemnie (wykonywanie wykopu, wypełnienie materiałem niewiążącym) należy rozpisać jako osobną pozycję.
neutra clear

Plik został dodany.