Separator lamelowy przy przebudowie ulicy w Poznaniu

Separator lamelowy przy przebudowie ulicy w Poznaniu

Separator lamelowy przy przebudowie ulicy Lechickiej w Poznaniu dla firmy Drenbud.

Realizacja separatora lamelowego na bazie zbiornika podziemnego żelbetowego o wymiarach w planie 6×9 m oraz komory zbiorczej o wymiarach 5,5 x3 m. Separator oczyszcza dopływające do niego ścieki deszczowe przede wszystkim w zakresie zawiesiny oraz substancji ropopochodnej.