Zbiornik żelbetowy o poj. 200m3 – Lublin UMCS

Zbiornik żelbetowy o poj. 200m3 – Lublin UMCS

Zbiornik żelbetowy o poj. 200m3 – Lublin UMCS

Rozbudowa i przebudowa budynku Rektoratu UMCS w Lublinie, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, w zakresie dostosowania obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej – dostawa i montaż zbiornika żelbetowego o pojemności 200m3. Zbiornik o wymiarach w planie 6x16m.