Zbiornik retencyjny wód deszczowych – JASIONKA

Zbiornik retencyjny wód deszczowych – JASIONKA

Zbiornik retencyjny wód deszczowych – JASIONKA

Port Lotniczy Rzeszów Jasionka – zbiornik retencyjny wód deszczowych o pojemności ca. 450m3, składający się z 11 elementów prefabrykowanych, zbiornik o łącznej długości 31,5 m, dla zadania „Budowa i rozbudowa terminala pasażerskiego i sieci infrastruktury technicznej Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka”. Ponadto na zadanie dostarczono osadnik zintegrowany z przelewem, separator koalescencyjny MALLstar NG 50, zbiornik DN 1500, przepompownię wód deszczowych H=5,3l i przepompownię ścieków sanitarnych.