Zbiornik retencyjny wód deszczowych – JASIONKA

Zbiornik retencyjny wód deszczowych
Zbiornik retencyjny wód deszczowych
Zbiornik retencyjny wód deszczowych
Zbiornik retencyjny wód deszczowych
Zbiornik retencyjny wód deszczowych
Zbiornik retencyjny wód deszczowych
Zbiornik retencyjny wód deszczowych

Zbiornik retencyjny wód deszczowych – JASIONKA

Zbiornik retencyjny wód deszczowych – JASIONKA

Dla portu lotniczego Rzeszów Jasionka wykonaliśmy zbiornik retencyjny wód deszczowych. Zbiornik na wodę o pojemności ca. 450m3, składający się z 11 elementów prefabrykowanych. Zbiornik o łącznej długości 31,5 m. Inwestycja „Budowa i rozbudowa terminala pasażerskiego i sieci infrastruktury technicznej Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka”.

Ponadto na zadanie dostarczono osadnik zintegrowany z przelewem. Zbudowaliśmy również separator koalescencyjny MALL Star NG 50 oraz zbiornik DN 1500. Inwestycja obejmowała również przepompownię wód deszczowych H=5,3l i przepompownię ścieków sanitarnych.

Zbiornik retencyjny wód deszczowych

Plik został dodany.