STUDNIA FILTRACYJNA FS

Studnia filtracyjna FS firmy Mall to:

  • żelbetowy zbiornik okrągły z C35/45 (B45) o monolitycznej konstrukcji okrągłej ze zintegrowanym elementem filtracyjnym typ A wg DIN 1989-2, 
  • płyta pokrywająca lub stożek, 
  • pokrywy studni o klasie przejezdności B 125 kN, 
  • zestaw dopływowy i odpływowy ze zintegrowanym odciążeniem i osobnym opcjonalnym przelewem awaryjnym, 
  • elementy filtrujące sita szczelinowego ze stali szlachetnej,
  • mocowanie filtrów z PE, jednostka filtrująca 0,6mm, typ A wg DIN 1989-2.

Filtracyjna Studnia – Wersja z płytą pokrywającą

Studnia Filtracyjna – Wersja ze stożkiem

Plik został dodany.