Centrum zagospodarowania wody deszczowej

CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA WODY DESZCZOWEJ

Wykorzystanie wody deszczowej dzięki Monsun XL

Wykorzystanie wody deszczowej w wielkim stylu –Mall systemy dla środowiska poszerzyło swoją ofertę dużych instalacji o centrum  wody deszczowej Monsun XL. Zbiorniki wody deszczowej z prefabrykatów betonowych mogą być dostarczane z kompletnym sterowaniem i techniką pompowania.

Wykorzystanie wody deszczowej w przemyśle i rzemiośle stało się proste dzięki centrum zagospodarowania wody deszczowej Monsun XL firmy Mall.

Rzemiosło i przemysł wymagają coraz częściej zastosowania zakładowych obiegów wodnych zarówno do produkcji jak i do chłodzenia i ochrony przeciwpożarowej. Zastosowanie miękkiej wody deszczowej przynosi znaczne oszczędności w zakresie wody pitnej i opłat kanalizacyjnych – szczególnie tam, gdzie pobierana jest opłata opadowa wg powierzchni zamkniętych. Nowa duża instalacja Mall odznacza się niezawodnością i bezpieczeństwem użytkowania.

Centrum zagospodarowania wody deszczowej

Komponenty do instalacji – systemu zagospodarowania wody deszczowej Monsun XL firmy Mall Polska

Sterowanie i zwiększanie ciśnienia.

Centrum zagospodarowania wody deszczowej Monsun XL nadzoruje, kontroluje i steruje całą instalacją.

 • Podwójna instalacja pompownicza z samozasysającymi, kilkustopniowymi, poziomymi pompami wirnikowymi i zintegrowanymi odbieralnikami, 100l.
 • Wewnątrzdomowe zaopatrzenie w wodę pitną wg DIN EN 1717 „wolne ujście”.
 • Sterowanie elektroniczne IRM®
 • Maks. strumień objętości 14m3/h.
 • Wskaźnik poziomu napełnienia dla odbieralnika i zbiornika wody deszczowej.
 • Ręczne przełączanie na tryb wody pitnej.
 • Sterowanie i nadzór pompy zasilającej pomocniczej oraz zaworu zaopatrującego.
 • Kontakty bezpotencjałowe.
 • Pompa zasilająca pomocnicza z osprzętem dla zaopatrywania centrum zagospodarowania wody deszczowej ze zbiornika wody deszczowej.
 • Zbiornik wyrównawczy, luzem, 100 l.

Instalacja składa się z:

 • Szyb filtracyjny firmy Mall typ A wg DIN 1989-2 czyści dopływającą wodę przesiewając ją przez 0,6mm sito szczelinowe ze stali szlachetnej.
 • Zbiornik żelbetowy o konstrukcji wieloczęściowej Ø 4,00 m / Ø 5,60 m wytworzonej wg DIN 1045-1 do -4 gromadzi zapas wody deszczowej. Przejezdność i wysokości konstrukcyjne dopasowywane są do warunków lokalnych i zapotrzebowania. Elementy prefabrykowane łączone są na miejscu. Alternatywnie do tego może zostać stworzona bateria ze zbiorników okrągłych Ø 2,50m/Ø 3,00 m.
 • System zagospodarowania wody deszczowej Monsun XL nadzoruje, kontroluje i steruje całą instalacją zgodnie z DIN 1989-4.