Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych, na każde warunki gruntowo-wodne. Hybryda to mechaniczno-biologiczne, hybrydowe oczyszczalnie, działające na zasadzie niskoobciążonego osadu czynnego i samoczyszczącego fluidalnego złoża biologicznego. Jest to skuteczne, trwałe i tanie w eksploatacji rozwiązanie przeznaczone w miejscach pozbawionych dostępu do systemu kanalizacji zbiorczej.

oczyszczalnie ścieków

Oczyszczanie ścieków - Produkty