formularz kontaktowy

  Formularz Kontaktowy Mall Polska
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mall Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach, adres: ul. Opolska 102A, 47-300 Krapkowice.
  2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail odo@mall.com.pl tel.: +48 77 541 71 37
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a) przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest odpowiedź na kontakt zainicjowany przez wypełnienie i wysłanie formularza kontaktu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO). Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
  b) Przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
  2. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  3. Administrator może w drodze pisemnej umowy powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji usługi.
  4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z tego prawa pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów.
  7. Mam ukończone 13 lat i jestem osobą uprawnioną do samodzielnego wyrażenia zgody.


  Plik został dodany.